Početna

Radionica ROO studeni 2022.

Dana 15. studenog 2022. godine u  organizaciji Odjela za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale sektorske pritiske Zavoda za zaštitu okoliša i prirode održana je online radionica za nadležna tijela u županijama i gradu Zagrebu o primjeni Pravilnika o gospodarenju otpadom, Registru onečišćavanja okoliša te aplikaciji e-ONTO.

Osim djelatnika Zavoda za zaštitu okoliša i prirode na radionici su sudjelovali i djelatnici Sektora za održivo gospodarenje otpadom MINGOR kao i predstavnik Zelenih tehnologija d.o.o.

Na radionici predstavnici Sektora za održivo gospodarenje otpadom predstavili su Pravilnik o gospodarenju otpadom s naglaskom na dozvole za gospodarenje otpadom i Očevidnik sakupljača i oporabitelja. Obrađena je i tema upisa u Očevidnik nusproizvoda i Evidenciju prijevoznika, trgovaca, posrednika i reciklažnih dvorišta. U tijeku radionice predstavnici Sektora odgovorili su na unaprijed postavljena pitanja.

Predstavnica tvrtke Zelene tehnologije d.o.o. predstavila je OGO aplikaciju, podnošenja zahtjeva i rješavanje istoga za upise u relevantne očevidnike i evidencija.

Predstavnici Zavoda obradili su temu novog Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 03/22) i novosti vezane za unos podataka u aplikaciju baze ROO, kao i temu Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) u kontroli kvalitete podataka baze ROO te temu Komunalnog otpada i novih zahtjeva za podacima koje je će biti potrebno prijaviti u novi OZO obrazac (oporaba i zbrinjavanje otpada).

Materijali s radionice:

Agenda
Obveze upisa u Očevidnik nusproizvoda i evidencije
Administracija ROO baze
Kontrola i verifikacija podataka za zrak
Otpadne vode i novi obrasci
Otpad i novi obrasci u bazi ROO
e-ONTO i baza ROO
Komunalni otpad i novi obrazac OZO
Pitanja odgovorena u Chat