Početna

Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze

Hrvatske izvorne sorte vinove loze

Zelene knjige su stručne publikacije u kojima je dan pregled ugroženih izvornih i udomaćenih vrsta, a Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze je svojevrstan pregled izvornog sortimenta vinove loze kojeg još uvijek možemo naći u Hrvatskoj - 125 izvornih sorata. U njoj je po prvi puta u svijetu izrađena klasifikacija ugroženosti udomaćenih sorata, a prema kriterijima Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) za kategorizaciju ugroženosti divljih vrsta, prilagođenima za udomaćene sorte. Također, predložene su mjere zaštite s ciljem očuvanja izvornih genetskih resursa kao jedne od strateških smjernica  u okviru svjetskog cilja zaustavljanja smanjenja biološke raznolikosti.

ISBN 978-953-7169-98-5

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze
Godina izdanja
2015
Izdavač
HAOP (exDZZP)
Autori
Edi Maletic, Jasminka Karoglan Kontic, Ivan Pejic, Darko Preiner, Goran Zdunic, Marijan Bubola, Domagoj Stupic, Željko Andabaka, Zvjezdana Markovic, Silvio Šimon, Maja Žulj Mihaljevic, Ivana Ilijaš, Davorin Markovic
Broj stranica
373
Jezik publikacije
Hrvatski; Engleski
Oblik
PDF