Početna

Stručni priručnik za procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri pojedinačno te u sklopu planskih dokumenata

Stručni priručnik za procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri

Svrha Priručnika je dati stručno metodološki okvir ocjeni utjecaja vjetroelektrana na velike zvijeri i to vjetroparkova kao pojedinačnih zahvata za koje se provodi PUO u te u sklopu strategija, planova i programa kojima se planira njihov smještaj. Dakle radi se o postupcima Procjene utjecaja na okoliš (PUO), Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) i Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM). Predložena metodologija u dijelu u kojem temeljem karte pogodnosti staništa razmatra utjecaje gubitka i fragmentacije staništa za velike zvijeri. U prilogu Priručnika nalazi se detaljan opis metodologije korištene prilikom analize i modeliranja podataka, te datoteke u rasterskom i vektorskom formatu.


Prilozi (vidi opis u tekstu Priručnika, str. 59):

  1. Tekstualni prilozi
  2. Kartografski prilozi (GIS podloge)
Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Stručni priručnik za procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri pojedinačno te u sklopu planskih dokumenata
Godina izdanja
2016
Izdavač
HAOP
Autori
Josip Kusak, Đuro Huber, Neven Trenc, Sonja Desnica, Jasna Jeremić
Broj stranica
64
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF