Početna

Staništa - Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja

Topic-Stanista_prirucnik

Ovim priručnikom želimo pridonijeti uporabi standardnih metoda sakupljanja podataka o staništima, potaknuti aktivne sakupljače na veću prilježnost poslu i pomoći stvaranju novih da bi se tako povećala količina i kakvoća podataka, da bi se geografski ujednačili. Također želimo poduprijeti pohranu podataka na centraliziran način i povećati dostupnost informacija o staništima. Samo se dobrim informacijama o biološkoj raznolikosti može izravno utjecati na očuvanje i budućnost nacionalnoga prirodnog bogatstva.

Izradu ovoga priručnika potpomogla je Europska unija u okviru CARDS projekta EuropeAid/119879/C/SV/HR Institucionalno jačanje Državnoga zavoda za zaštitu prirode. Za sadržaj priručnika odgovoran je konzorcij GOPA-COWI-Oikos. Sadržaj nikako ne odražava stajališta Europske unije.

ISBN 953-7169-26-X


Stanišni tipovi - 1. dio

Stanišni tipovi - 2. dio

Formulari

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Staništa - Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja
Godina izdanja
2006
Izdavač
Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Jasenka Topić, Ljudevit Ilijanić, Nikola Tvrtković, Toni Nikolić
Broj stranica
64
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF