Početna

Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU

Priručnik za određivanje kopnenih staništa u RH

Priručnik za raspoznavanje kopnenih staništa u Hrvatskoj obuhvatio je sva kopnena staništa u Hrvatskoj uključena u ekološku mrežu NATURA 2000. Priručnik je namijenjen širokom spektru korisnika koji se žele upoznati sa stanišnim tipovima navedenim u Dodatku I Direktive o staništima, detaljnije opisanima u Priručniku za interpretaciju staništa Europske unije EUR28. U Priručniku za raspoznavanje kopnenih staništa u Hrvatskoj opisane su karakteristike stanišnih tipova navedenih u Direktivi, ali je navedena i njihova veza sa stanišnim tipovima iz Nacionalne klasifikacije staništa (NKS) te su posebno opisane specifičnosti pojedinih stanišnih tipova na području Republike Hrvatske. Uz svako stanište navode se podaci o stanju ugroženosti u Hrvatskoj te mjere zaštite. Nešumska staništa obradila je J. Topić, a šumska J. Vukelić.

Kako je od izrade ovog priručnika provedena revizija Nacionalne klasifikacije staništa (NKS), pa neke poveznice između stanišnih tipova prema Direktivi o staništima i NKS-a ne odgovaraju današnjem stanju, u planu je revizija ove Publikacije. 

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU
Godina izdanja
2009
Izdavač
Državni zavod za zaštitu prirode (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu)
Autori
Jasenka Topić, Joso Vukelić
Broj stranica
376
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF