Početna

Publikacije

Pregled odabranih podataka sustava RPOT/OPVN

Ova publikacija izrađena je s ciljem informiranja o kemikalijama koje su prisutne u RH na područjima industrijskih postrojenja, njihovim opasnostima, opasnosti od velikih nesreća u RH te o zakonskim propisima koji osiguravaju poboljšanje sigurnosti od takvih postrojenja a kroz pregled podataka prijavljenih u sustav RPOT/OPVN. Krajnji cilj je pružanje uvida stručnoj i zainteresiranoj javnosti te posebno obveznicima i donosiocima odluka o stanju i trendovima u dijelu unaprjeđenja politike sprječavanja velikih nesreća te sigurnosnog upravljanja kemikalijama.

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Pregled odabranih podataka sustava RPOT/OPVN
Godina izdanja
2017
Izdavač
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Autori
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Broj stranica
48
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF