Početna

Flora - Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja

Nikolic-Flora_prirucnik

Ovim priručnikom želimo pridonijeti uporabi standardnih metoda sakupljanja podataka o flori, potaknuti aktivne sakupljače na veću prilježnost poslu i pomoći stvaranju novih da bi se tako povećala količina i kakvoća podataka, da bi se geografski ujednačili. Također želimo poduprijeti pohranu podataka na centraliziran način i povećati dostupnost informacija o flori. Samo se dobrim informacijama o biološkoj raznolikosti može izravno utjecati na očuvanje i budućnost nacionalnoga prirodnog bogatstva.

Izradu ovoga priručnika potpomogla je Europska unija u okviru CARDS projekta EuropeAid/119879/C/SV/HR Institucionalno jačanje Državnoga zavoda za zaštitu prirode. Za sadržaj priručnika odgovoran je konzorcij GOPA-COWI-Oikos. Sadržaj nikako ne odražava stajališta Europske unije.

ISBN 953-7169-25-1


Flora Svojte

Formulari

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Flora - Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja
Godina izdanja
2006
Izdavač
Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Toni Nikolić
Broj stranica
64
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF