Početna

Crvena knjiga vretenaca Hrvatske

Crvena knjiga vretenaca Hrvatske

Vretenca su važna skupina životinja koja na svom životnom putu povezuje vodene i kopnene ekološke sustave. Njihova prisutnost upućuje na bogatstvo i očuvanost prostora u kojemu žive.

Ova crvena knjiga iznimno je vrijedna ne samo zato što su u njoj prvi put na jednom mjestu sustavno povezani i obrađeni svi podatci o fauni vretenaca Hrvatske, nego i zato što donosi smjernice kako zaštititi svaku pojedinu ugroženu vrstu ove skupine kukaca. Nadamo se da će ova, prva u nizu crvenih knjiga kukaca, i beskralježnjaka općenito, poslužiti kao dragocjen izvor podataka koji će pažnju mjerodavnih tijela državne uprave, nadležnih institucija, stručnih ustanova, ali i šire javnosti usmjeriti na potrebu zaštite i očuvanja ugroženih vrsta vretenaca te potaknuti istraživanja nužna za zaštitu vrsta o kojima se ne zna dovoljno.

Ukoliko se koriste podaci iz Crvene knjige obavezno je citiranje:
Belančić, A., Bogdanović, T., Franković, M., Ljuština, M., Mihoković, N. i Vitas, B. (2008): Crvena knjiga vretenaca Hrvatske. (M. Franković, ur.) Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga vretenaca Hrvatske
Godina izdanja
2008
Izdavač
Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Anita Belančić, Tomislav Bogdanović, Matija Franković, Maša Ljuština, Nino Mihoković, Boria Vitas
Broj stranica
132
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF