Početna

Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske

Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske

Zahvaljujući geografskom položaju Hrvatske, koja je smještena na razmeđu nekoliko biogeografskih regija, na njenoj maloj površini pronalazimo izuzetno bogatstvo herpetofaune (faune vodozemaca i gmazova). Poznavanje stanja ove dvije skupine znatno se poboljšalo u posljednjih nekoliko godina zahvaljujući uloženom trudu stručnjaka i brojnim istraživanjima. Na temelju prikupljenih podataka napravljena je procjena ugroženosti vodozemaca i gmazova Hrvatske sukladno smjernicama i kriterijima za izradu crvenih popisa IUCN-a (Međunarodna unija za očuvanje prirode). Od ukupno 61 vrste vodozemaca i gmazova zabilježene na području Hrvatske, procjena ugroženosti napravljena je za 56 vrsta i 8 podvrsta, dok preostalih 5 vrsta nije prikladno za procjenu. U kategorijama s visokim rizikom od izumiranja (CR, EN, VU) nalazi se njih 13 %, a kao glavni razlog ugroženosti ističe se nestanak i degradacija staništa, što je posljedica urbanizacije i intenziviranja poljoprivrede. Osim prikaza kategorija ugroženosti, Crvena knjiga donosi podatke o biologiji, ekologiji, trendu i rasprostranjenosti vrsta te daje pregled razloga ugroženosti i prijedlog mjera očuvanja za svaku pojedinu vrstu.

Ukoliko se koriste podaci iz Crvene knjige obavezno je citiranje:
Jelić, D., Kuljerić, M., Koren, T., Treer, D., Šalamon, D., Lončar, M., Podnar-Lešić, M., Janev Hutinec, B., Bogdanović, T., Mekinić, S. i Jelić, K. (2015): Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske
Godina izdanja
2015
Izdavač
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatsko herpetološko društvo HYLA
Autori
Dušan Jelić, Marija Kuljerić, Toni Koren, Dag Treer, Dragica Šalamon, Mila Lončar, Martina Podnar Lešić, Biljana Janev Hutinec, Tomislav Bogdanović, Stjepan Mekinić, Katja Jelić
Broj stranica
232
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF