Početna

Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske

Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske

Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske predstavlja malu enciklopediju ugroženih biljaka.

Osim osnovnih informacija o flori Hrvatske i ugroženosti flore, knjiga sadrži detaljne informacije o 234 biljne vrste koje su izumrle (IUCN kategorije - Ex i RE) ili pred izumiranjem (kategorije CR, EN i VU). Svaka je vrsta obrađena na takav način da su izneseni latinski naziv; sinonimi, pripadnost porodici i redu; hrvatska i druga imena; IUCN kategorija i kriterij; populacijski trend; regionalna prilagodba kategorija; prethodna IUCN kategorija; IUCN status u Europi i svijetu; uzroci ugroženosti; stanište; mjere zaštite i rasprostranjenost u Hrvatskoj i Europi; opis vrste i ostali podaci.

Knjiga sadrži sintaksonomski pregled biljnih zajednica Hrvatske i tipizaciju staništa Hrvatske prema CORINE sustavu te popis gotovo ugroženih vrsta (NT) i vrsta s nedostatnim podacima (DD).

Ukoliko se koriste podaci iz Crvene knjige obavezno je citiranje:
Nikolić, T. i Topić, J. (urednici) (2005): Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske
Godina izdanja
2005
Izdavač
Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Toni Nikolić, Jasenka Topić
Broj stranica
693
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF