Početna

Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske

Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske

Špiljska je fauna jedna od najvećih i najzanimljivijih posebnosti Hrvatske. Zbog iznimno velike površine pod kršem, Hrvatska obiluje speleološkim objektima koji su, nažalost, većinom neistraženi. Budući da krški dio Hrvatske pripada Dinarskom kršu, čija je odlika najveća raznolikost špiljske faune na svijetu, i špiljska je fauna Hrvatske, uz veliki broj endemičnih i reliktnih svojti, iznimno bogata u europskim i svjetskim razmjerima. Unatoč ovoj neizmjernoj vrijednosti špiljskih staništa Hrvatske, mnogi još nisu prepoznali važnost njihova očuvanja te se ta staništa neprestano uništavaju, a njihova se jedinstvena fauna nepovratno gubi. U ovoj je knjizi obrađena fauna špiljskih staništa, odnosno uključene su samo svojte koje primarno obitavaju u špiljskim staništima, tj. takozvani troglobionti i stigobionti.

U Crvenoj knjizi špiljske faune obrađeno je 186 svojti , od čega je 65 kritično ugroženo (CR), 49 ugroženo (EN), a 65 svojti se nalazi u kategoriji osjetljivih svojti (VU). Na kraju valja napomenuti da je ova knjiga, prva crvena knjiga špiljske faune u svijetu, što nas čini iznimno ponosnima, te se nadamo da ćemo njome, uz promidžbu prirodnih osobitosti Hrvatske u svijetu, uspjeti podići svijest javnosti o ovoj posebnosti Hrvatske te pridonijeti očuvanju vrlo ugroženih špiljskih staništa i prateće faune.

 Ukoliko se koriste podaci iz Crvene knjige obavezno je citiranje:
Ozimec, R., Bedek, J., Gottstein, S., Jalžić, B., Slapnik, R., Bilandžija, H. i sur. (2009): Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske
Godina izdanja
2009
Izdavač
Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Roman Ozimec, Jana Bedek, Sanja Gottstein, Branko Jalžić, Rajko Slapnik, Vesna Štamol, Helena Bilandžija, Tvrtko Dražina, Eduard Kletečki, Ana Komerički, Marko Lukić, Martina Pavlek
Broj stranica
372
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF