Početna

Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske

Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske

Sa do sada zabilježenom 151 vrstom slatkovodnih riba, od čega ih je 18 hrvatskih endema, Hrvatska je ihtiofaunom druga najbogatija zemalja Europe. Slatkovodne ribe jedna su od najugroženijih skupina kralješnjaka. Stoga ne čudi da je 91 svojta riba uključena u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske, što predstavlja čak 60% slatkovodne ihtiofaune Hrvatske.

Osim što sadrži osnovne informacije o slatkovodnoj ihtiofauni Hrvatske ova knjiga iznimno je vrijedna jer su u njoj prvi put na jednom mjestu povezani i sustavno izneseni svi podaci o vrstama s Crvenog popisa. Svaka je vrsta podrobno obrađena tako da su izneseni latinski naziv; sinonimi, pripadnost porodici i redu; hrvatska i strana imena; podrijetlo vrste; IUCN kategorija i kriterij, uzroci ugroženosti; opis rasprostranjenosti i karta u UTM projekciji; učestalost vrste; opis i biologija vrste; stanište opisno i prema PHYSIS PALEARCTIC klasifikaciji; zaštitne mjere i fotografija ili crtež vrste.

Ukoliko se koriste podaci iz Crvene knjige obavezno je citiranje:
Mrakovčić, M., Brigić, A., Buj, I., Ćaleta, M., Mustafić, P. i Zanella, D. (2006): Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske. Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske
Godina izdanja
2006
Izdavač
Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Milorad Mrakovčić, Andreja Brigić, Ivana Buj, Marko Ćaleta, Perica Mustafić, Davor Zanella
Broj stranica
256
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF