Početna

Crvena knjiga sisavaca Hrvatske

Crvena knjiga sisavaca Hrvatske

 U Crvenoj knjizi sisavaca Hrvatske sustavno su obrađeni postojeći podatci o fauni sisavaca, primjenom kriterija Svjetske udruge za zaštitu prirode (IUCN) procijenjeno je stanje ugroženosti, pa je tako stvorena stručna podloga za planiranje daljnjih mjera kojima ćemo očuvati ugrožene vrste.

Pokazalo se da od ukupno sto i jedne vrste sisavaca, koje su zabilježene u Hrvatskoj, na Crvenom popisu nalazimo 41 vrstu, od kojih je pet regionalno izumrlo, a sedam ih je vrlo ugroženo.

Ukoliko se koriste podaci iz Crvene knjige obavezno je citiranje:
Antolović, J., Frković, A., Grubešić, M., Holcer, D., Vuković, M., Flajšman, E., Grgurev, M., Hamidović, D., Pavlinić, I. i Tvrtković, N. (2006): Crvena knjiga sisavaca Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga sisavaca Hrvatske
Godina izdanja
2006
Izdavač
Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Jasna Antolović, Emil Flajšman, Alojzije Frković, Marin Grgurev, Marijan Grubešić, Daniela Hamidović, Draško Holcer, Igor Pavlinić, Marijana Vuković, Nikola Tvrtković (autor i urednik)
Broj stranica
128
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF