Početna

Crvena knjiga ptica Hrvatske

Crvena knjiga ptica Hrvatske

Ljepota ptičjeg ruha i ptičji pjev oduvijek su ljudima bili izvor divljenja i inspiracije. Osim znanstvene i estetske vrijednosti, ptice imaju i znatnu gospodarsku važnost. Hrane se kukcima i korovskim biljkama koje umanjuju prihode u poljoprivredi i šumarstvu, a sove i dnevne grabljivice kontroliraju populacije glodavaca te time štite poljoprivredne kulture, ali i umanjuju rizik od zaraznih bolesti koje prenose glodavci. Crvena knjiga ptica Hrvatske daje cjeloviti pregled stanja ugroženosti našeg ptičjeg svijeta,  potanko opisuje 81 ugroženu vrstu i kao i prvo izdanje na jednome mjestu okuplja najvažnije podatke o našoj ornitofauni te predstavlja temelj za buduća djelovanja u zaštiti i istraživanju ptica.

Novost u ovom drugom izdanju Crvene knjige ptica Hrvatske, je da su ovaj put korištene i smjernice za primjenu IUCN kriterija na regionalnoj razini. Dosljedno su slijeđeni kriteriji za gotovo ugrožene (NT) i nedovoljno poznate (DD) vrste pa je i promjena kategorija kod većine vrsta u ovoj knjizi je rezultat preciznije primjene kriterija te novoprikupljenih podataka.

Nažalost, na popis ugroženih vrsta dospjele su i neke nove vrste poput bregunice (Riparia riparia), a za neke se status ugroženosti pogoršao (npr. suri orao (Aquila chrysaetos) i čaplja danguba (Ardea purpurea)).

Sa stanovišta zaštite prirode, brojke koja Crvena knjiga ptica iznosi zaista su upozoravajuće. Od 230 vrsta ptica redovitih gnjezdarica Hrvatske, 91 vrsta (39%) nalazi se na Crvenom popisu, od čega je 56 vrsta ugroženo, tj. pripadaju kategorijama kritično ugroženih (CR), ugroženih (EN) i osjetljivih (VU) vrsta. Za razliku od gnjezdarica, u ovoj crvenoj knjizi nisu procjenjivane sve vrste koje imaju status zimovalica i preletnica. Ipak, zabrinjavajući su podaci da je od 39 procjenjivanih preletnica njih devet (25%) ugroženo, a jedna je vrsta izumrla. Od 14 vrsta procijenjenih zimovalica devet (50%) je ugroženo.

Korištenje prirodnih resursa osobito vodno gospodarstvo, šumarstvo i krivolov predstavljaju najveću prijetnju pticama Hrvatske tj. prijetnja su opstanku čak 89% ugroženih vrsta.


Molimo da ovu publikaciju citirate na sljedeći način:

Cijelo djelo:
Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Ćiković, D., Barišić, S. (ur.) (2013): Crvena knjiga ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 258 str.

Autorsko poglavlje:
npr. Grlica, D. I. (2013): Bregunica Riparia riparia. U: Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Ćiković, D., Barišić, S. (ur.): Crvena knjiga ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb: 215-216.

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga ptica Hrvatske
Godina izdanja
2013
Izdavač
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Vesna Tutiš, Jelena Kralj, Dragan Radović, Davor Ćiković, Sanja Barišić ur.
Broj stranica
258
Jezik publikacije
Hrvatski, Engleski
Oblik
TISAK-PDF