Početna

Crvena knjiga morskih riba Hrvatske

Crvena knjiga morskih riba Hrvatske

Ribe su najraznolikija, najbrojnija i geografski najraširenija skupina kralježnjaka na Zemlji te su kao takva vrijedan dio svekolike biološke raznolikosti. Nasuprot tome, zbog velike su gospodarstvene važnosti i najugroženija skupina kralježnjaka.

U Jadranskom moru zabilježeno je oko 440 svojti, što čini oko 65% od poznatih svojti riba u Sredozemnom moru, pa se Jadran ubraja u bogatija mora. Na Crvenom popisu morskih riba Hrvatske su 123 svojte riba ili 27,8% svojta zabilježenih u Jadranskom moru. Glavni uzroci ugroženosti su: ribolov, degradacija staništa, onečišćenje, uznemirivanje, alohtone svojte i klimatske promjene. Crvena knjiga morskih riba Hrvatske iznimno je vrijedna jer su u njoj prvi put na jednom mjestu povezani i sustavno obrađeni svi podatci o našoj morskoj ihtiofauni. Podrobno su obrađene svojte s Crvenoga popisa, procijenjena je njihova ugroženost prema kriterijima Svjetske udruge za zaštitu prirode (The World Conservation Union, IUCN), a predložene su i konkretne mjere zaštite.

Ukoliko se koriste podaci iz Crvene knjige obavezno je citiranje:
Jardas, I., Pallaoro, A., Vrgoč, N., Jukić-Peladić (2008): Crvena knjiga morskih riba Hrvatske. Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga morskih riba Hrvatske
Godina izdanja
2008
Izdavač
Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Ivan Jardas, Armin Pallaoro, Nedo Vrgoč, Stjepan Jukuć-Peladić, Vlado Dadić
Broj stranica
396
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF