Početna

Crvena knjiga gljiva Hrvatske

Crvena knjiga gljiva Hrvatske

Gljive su velika i ekološki iznimno važna skupina organizama. Unatoč velikoj ekološkoj važnosti, gljive su jedna od najslabije istraženih skupina organizama, kako u svijetu, tako i u nas. Pretpostavlja se da u Hrvatskoj živi oko 20000 vrsta gljiva, no do danas ih je zabilježeno manje od 25%.

Kao i većina drugih organizama na našem planetu, gljive mogu biti ugrožene ljudskim aktivnostima. Najviše ih ugrožava nestanak i degradacija staništa, no značajni uzroci ugroženosti su i onečišćenje, klimatske promjene te prekomjerno skupljanje plodišta jestivih vrsta. Izrada Crvenog popisa gljiva Hrvatske i Crvene knjige gljiva Hrvatske temeljni su koraci u njihovoj zaštiti. Od 349 vrsta koje se nalaze na Crvenom popisu gljiva Hrvatske, u ovoj knjizi detaljno je obrađeno 314 vrsta (vrste iz kategorija: kritično ugrožena - CR, ugrožena - EN, osjetljiva - VU i nedovoljno poznata - DD).

Ukoliko se koriste podaci iz Crvene knjige obavezno je citiranje:
Tkalčec, Z., Mešić, A., Matočec, N. i Kušan, I. (2008): Crvena knjiga gljiva Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo kulture, Zagreb

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga gljiva Hrvatske
Godina izdanja
2008
Izdavač
Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode
Autori
Zdenko Tkalčec, Armin Mešić, Neven Matočec, Ivana Kušan
Broj stranica
428
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF