Početna

Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske

Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske

Leptiri su predstavnici razreda kukaca, najbrojnije i najraznolikije skupine životinja, koja dominira kopnom i slatkim vodama na Zemlji. Leptiri, a osobito danji, zbog svoje ljepote i lakog zapažanja pobuđuju pažnju ljudi te su uz ptice i vretenca predmetom interesa brojnih znanstvenika, ali i velikog broja ljubitelja prirode koji u njima nalaze  zanimljive i za edukaciju najpogodnije elemente u prirodi. Leptiri imaju važnu ulogu u konzervacijskoj biologiji, jer su odlični indikatori promjena koje se događaju u zajednici u kojoj žive. Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske daje cjeloviti pregled stanja ugroženosti danjih leptira,  potanko opisuje 45 vrsta kojima je procijenjena ugroženost.

Molimo da ovu publikaciju citirate na sljedeći način:
Šašić, M., Mihoci, I., Kučinić, M (2015): Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatski prirodoslovni muzeju, Zagreb, 180 str.

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske
Godina izdanja
2015
Izdavač
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatski prirodoslovni muzej
Autori
Martina Šašić, Iva Mihoci, Mladen Kučinić
Broj stranica
180
Jezik publikacije
Hrvatski, Engleski
Oblik
TISAK-PDF