Početna

Privremeni podaci o komunalnom otpadu sakupljenom u okviru javne usluge po jedinicama lokalne samouprave u 2021. godini

U nastavku su privremeni podaci o komunalnom otpadu sakupljenom u okviru javne usluge u 2021. godini po jedinicama lokalne samouprave. Objavljeni podaci zahtijevaju dodatnu provjeru od strane obveznika prijave podataka u Registar onečišćavanja okoliša, nakon čega slijedi objava konačnih podataka kako za lokalnu razinu tako i za nacionalnu razinu, a koja se planira za sredinu srpnja 2022. godine.

Privremeni podaci ukazuju na porast stope odvojenog sakupljanja u okviru javne usluge za 1 postotni bod u odnosu na prethodnu godinu.

U tabličnom prikazu daju se detaljniji prikazi podataka za svaku JLS o:

Molimo davatelje javne usluge da provjere ispravnost podataka za općinu/grad u svojoj nadležnosti. Ispravak podataka potrebno je izvršiti najkasnije do 23. svibnja 2022. godine.

Za ispravak podataka molimo obratite se županijskom tijelu nadležnom za obavljanje poslova vođenja registra onečišćavanja okoliša.