Početna

Prikaz EU zastavice u članku

Vijeće Europe • Europska komisija

EU zastava
EU zastava

Europska zastava

Europska zastava ne simbolizira samo Europsku uniju već i europsko jedinstvo i identitet u širem smislu. Zlatne zvijezde poredane u krug predstavljaju solidarnost i sklad među europskim narodima.

Broj zvijezda ne predstavlja broj država članica. Na zastavi se nalazi 12 zvijezda jer broj 12 tradicionalno simbolizira savršenstvo, potpunost i jedinstvo. Stoga se zastava ne mijenja bez obzira na proširenja EU-a.

Europska zastava
Europska zastava

Europska zastava – krug od 12 zvijezda simbolizira ideale jedinstva, solidarnosti i sklada među narodima Europe.

Povijest zastave

Od osnutka 1949. Vijeće Europe svjesno je da Europi treba simbol s kojim se njezini građani mogu poistovjetiti. Parlamentarna skupština se 25. listopada 1955. jednoglasno odlučila za amblem s krugom od 12 zvijezda na plavoj pozadini. Odbor ministara prihvatio ju je 8. prosinca 1955. kao europsku zastavu.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe više puta je izrazila želju da i ostale europske institucije prihvate isti simbol da bi se ojačala ideja solidarnosti među različitim organizacijama unutar ujedinjene i demokratske Europe.

Europski parlament pokrenuo je inicijativu za jedinstvenu zastavu Europske zajednice. Nedugo nakon prvih općih europskih izbora 1979. predstavljen je prijedlog rezolucije. Nakon donesene rezolucije u travnju 1983. Parlament je odlučio da će zastava Zajednice biti ista zastava koju je Vijeće Europe prihvatilo 1955. Europsko vijeće je na sastanku u Fontainebleauu u lipnju 1984. istaknulo važnost promicanja slike Europe i identiteta među njezinim građanima i u svijetu. Zatim je u lipnju 1985. u Milanu odobrilo prijedlog Odbora Europa građana (odbor pod vodstvom Pietra Adonnina) o zajedničkoj zastavi Zajednice. Nakon što se Vijeće Europe složilo s time da se Zajednica koristi europskom zastavom koju je uvelo 1955., institucije Zajednice počele su se njome koristiti početkom 1986.

Europska zastava i europski amblem predstavljaju i Vijeće Europe i Europsku uniju. Danas su najveći simboli ujedinjene Europe i europskog identiteta.

Vijeće Europe i institucije Europske unije izrazili su zadovoljstvo zbog sve većeg zanimanja europskih građana za europsku zastavu i europski amblem. Europska komisija i Vijeće Europe odgovorni su za to da se pri uporabi tog simbola poštuje dostojanstvo europske zastave i europskog amblema te će poduzeti sve potrebne mjere za suzbijanje njegove zloporabe.

Uvod

Ovaj grafički vodič namijenjen je kao pomoć korisnicima za ispravno reproduciranje europskog amblema. Sadržava upute za oblikovanje amblema i definicije standardnih boja.

Simbolički opis

Na nebesko plavoj podlozi 12 zlatnih zvijezda oblikuje krug koji prikazuje povezanost europskih naroda. Broj zvijezda je stalan, pri čemu broj 12 simbolizira potpunost i jedinstvo.

Heraldički opis

Na nebesko plavoj podlozi 12 zlatnih petokrakih zvijezda, čiji se krakovi ne dodiruju, oblikuju krug.

Geometrijski opis

Amblem ima oblik plave pravokutne zastave čija je širina jednaka jednoj i pol visini. Dvanaest jednako udaljenih zlatnih zvijezda raspoređeno je u nevidljivi krug čije je središte sjecište dijagonala pravokutnika. Promjer kruga jednak je trećini visine cijele zastave. Svaka zvijezda ima pet krakova koji su na obodu nevidljiva kruga čiji je promjer jednak jednoj osamnaestini visine zastave. Sve su zvijezde uspravne, tj. jedan je krak uspravan, a dva su kraka u nevidljivoj ravnoj crti koja je pravokutna na rub zastave.

Zvijezde u krugu raspoređene su kao brojčanik na uri. Njihov se broj ne mijenja.

Europska zastava – geometrijski opis

Propisane boje

Amblem

Boje amblema su Pantone Reflex Blue za površinu pravokutnika i Pantone Yellow za zvijezde. Međunarodna paleta boja Pantone vrlo je raširena i lako dostupna čak i neprofesionalcima.

Europska zastava – boje amblema su Pantone Reflex Blue i Pantone Yellow

Četverobojni postupak reprodukcije

Pri četverobojnom tisku nije moguće uporabiti te dvije standardne boje. Zato ih treba napraviti iz četiriju boja četverobojnog postupka. Boja Pantone Yellow dobije se iz 100 % Process Yellow. Miješanjem 100 % Process Cyan i 80 % Process Magenta dobije se boja vrlo slična boji Pantone Reflex Blue.

Internet

Na mrežnoj paleti boja Pantone Reflex Blue odgovara boji RGB:0/51/153 (heksadecimalni zapis: 003399), a Pantone Yellow odgovara boji RGB:255/204/0 (heksadecimalni zapis: FFCC00).

Jednobojni reprodukcijski postupak

Ako je dostupna samo crna boja, nacrtajte crni pravokutnik i otisnite crne zvijezde na bijeloj podlozi.

Ako je dostupna samo plava boja, uporabite 100 % Reflex Blue za pravokutnik, a zvijezde ostaju bijele boje (mat).

Europska zastava – jednobojni reprodukcijski postupak

Reprodukcija na podlozi u boji

Amblem se po mogućnosti reproducira na bijeloj podlozi. Izbjegavajte podloge različitih boja, a osobito one koje se ne slažu s plavom. Ako ne postoji druga mogućnost osim pozadine u boji, pravokutnik mora imati bijeli obrub čija širina mora biti jednaka 1/25 visine pravokutnika.

Europska zastava – reprodukcija na podlozi u boji

Primjeri pogrešne reprodukcije

1. Amblem je okrenut naopako.Europska zastava – nepravilna reprodukcija
2. Zvijezde nisu uspravne.Europska zastava – nepravilna reprodukcija
3. Zvijezde su nepravilno postavljene u krug: moraju biti raspoređene kao brojčanik na uri.Europska zastava – nepravilna reprodukcija

Uporaba od treće strane

Načela koja treće strane moraju poštovati pri uporabi europskog amblema utvrđena su administrativnim sporazumom s Vijećem Europe. Taj je sporazum objavljen u Službenom listu Europske unije (SL C 271, 8.9.2012., str. 5.).

U skladu s tim sporazumom svaka fizička ili pravna osoba („treći korisnik”) može uporabiti europski amblem ili bilo koji od njegovih elemenata sve dok ta uporaba:

(a)

ne stvara dojam ili pretpostavku da postoji veza između trećeg korisnika i jedne od institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije ili Vijeća Europe ako takva veza ne postoji;

(b)

ne stvara uvjerenje u javnosti da korisnik uživa potporu, sponzorstvo, odobravanje ili suglasnost jedne od institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije ili Vijeća Europe kada to nije slučaj;

(c)

nije povezana s ciljem ili djelatnostima koji nisu spojivi s ciljevima i načelima Europske unije ili Vijeća Europe ili su na neki drugi način nezakoniti.

Ako je uporaba europskog amblema u skladu s navedenim uvjetima, ne treba tražiti pisano odobrenje.

Registracija europskog amblema ili njegove heraldičke imitacije kao zaštitnog znaka ili intelektualnog vlasništva nije prihvatljiva.

Za pitanja u vezi s uporabom europskog amblema vidjeti:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_hr#emblem

Zamolbe iz trećih zemalja

Council of Europe
Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel. +33 388412000
Faks +33 388412052
E-pošta: legal.advice@coe.int

Originale za reprodukciju možete preuzeti na internetskoj stranici:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_hr.htm