Početna

PHARE 2006 „Uspostava državne mreže za praćenje kakvoće zraka” - Establishment of Air Quality Monitoring and Management System

Opći ciljevi projekta bili su razvoj sustava praćenja i upravljanja kakvoćom zraka kako bi se primijenila i provela pravna stečevina EU u području zaštite okoliša, izgradnja podrške za razmjenu podataka, te informiranje javnosti.

Vrijednost projekta čija je provedba završila u svibnju 2010. godine iznosila je 700.000 eura (za twinning komponentu) i 1.000.700 eura (za komponentu nabave opreme), te se financirala sredstvima EU.

Projekt je sadržavao dvije komponente, nabavu opreme i "twinning", što znači da se putem projekta osigurala nabava opreme za uspostavu nacionalnog sustava praćenja i upravljanja kakvoćom zraka. Komponenta za "twinning" bila je usmjerena na jačanje kapaciteta hrvatskih institucija u tom djelokrugu. Svrha je bila usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim zakonodavstvom, to jest prihvaćanje i provedba pravne stečevine EU iz područja zaštite zraka.

Provedba komponente za "twinning", s proračunom od 700.000 eura, povjerena je Meteorološkom institutu iz Finske, odabranom na natječaju za partnera iz zemlje članice EU.

Projekt se provodio u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ), a glavni korisnik je bilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koje time postaje vlasnik imovine nabavljene u sklopu projekta. Uloga DHMZ-a je bila provedba i upravljanje imovinom državne mreže za praćenje kakvoće zraka.

Postignuti su sljedeći rezultati:
• Unaprijeđeni su institucionalni kapaciteti u području sustava praćenja i upravljanja kakvoćom zraka, u skladu sa zahtjevima EU i direktivama o kakvoći zraka, te s krajnjim ciljem zaštite ekosustava i zdravlja ljudi od negativnog utjecaja onečišćenja zraka.
• U 160 dana programa praktične obuke kojeg je provodilo 16 finskih stručnjaka za kakvoću zraka sudjelovalo je 50 hrvatskih stručnjaka raznih profila i iz različitih institucija. DHMZ je za potrebe provedbe novih aktivnosti vezanih za praćenje i upravljanje kakvoćom zraka zaposlio 5 novih stručnjaka (diplomiranih meteorologa i inženjera kemije).
• Rad kemijskog laboratorija DHMZ-a je unaprijeđen za provođenje detaljnih analiza onečišćenja atmosfere, kao što su teški metali i organski spojevi u lebdećim česticama koji u velikoj mjeri mogu ugroziti ljudsko zdravlje.
• Izgrađeno je i opremljeno 12 novih pozadinskih postaja za praćenje kakvoće zraka čime će se postojeća državna mreža proširiti i na ruralna područja. Uspostavljen je umjerni laboratorij DHMZ-a za provjeru tehničkih svojstava mjernih instrumenata.
• Poboljšan je sustav upravljanja kvalitetom podataka, čime su osigurane pretpostavke za uspostavu pouzdanih mjerenja kakvoće zraka.
• Osigurana je podrška organizacijskoj strukturi za kakvoću zraka i poboljšana suradnja među različitim institucijama za kakvoću zraka na državnoj i lokalnoj razini. Institucijama državne uprave su pružene smjernice za učinkovito usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s odgovarajućim direktivama EU.