Početna
Novosti
Novosti

Zahvaljujemo svima koji su se uključili u akciju 'Jeste li ih vidjeli?' – plemenita periska

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zahvaljuje svima koji su se i ove godine uključili u akciju „Jeste li ih vidjeli?“ – plemenita periska.

Zavod ove godine broji nešto više od 200 dojava, a veliki broj dojava s naznakama o potencijalno živim jedinkama plemenite periske provjeren je od strane znanstveno-stručne zajednice. Zbog uključenosti i entuzijazma javnosti te truda znanstvenika i stručnjaka, u 2022. godini brojimo čak 9 novo zabilježenih živih jedinki plemenite periske. Zajedno s prošlogodišnjim dojavama ukupan broj živih primjeraka je 17, što budi nadu za oporavak ove strogo zaštićene vrste koja je od 2019. godine pogođena masovnim uginućem.

Iako Zavodu pristiže veliki broj dojava, često se dio tih dojava odnosi na uginule jedinke plemenite periske. Naime, i do trećina ljušture plemenite periske zakopana je u podlogu (sediment) pa je čest slučaj da prazne ljušture ostanu uspravne u sedimentu duže vremena nakon uginuća jedinke. Pri identifikaciji živih jedinki plemenite periske u prirodi potrebno je provjeriti reagira li jedinka zatvaranjem ljušture na vanjski podražaj, odnosno na kretanje morske vode u njenoj neposrednoj blizini. Ako se opazi plemenita periska za koju se sumnja da je živa, treba iznad nje nježno proći kroz morsku vodu rukom, a živa plemenita periska će se zatvoriti. Pri tome treba paziti da se jedinka ne dira i da se uznemirava što je manje moguće. Primjer provjere stanja plemenite periske možete vidjeti u videu koji je dostupan na ovom linku. Također, često se zna desiti da se plemenita periska zamijeni s drugim vrstama porodice Pinidae (Pinna rudis, Atrina fragilis), koje iako nisu česta pojava u Jadranu kao plemenita periska, za sada ne pokazuju znakove zaraze. Kod dosta slučajeva je bilo i zabune s potpuno drugim vrstama školjkaša poput kamenice, posebice jer se one znaju nastaniti na uginulim ljušturama periske. Primjer jednog takvog slučaja možete vidjeti u videu koji je dostupan na ovom linku

Više informacija o masovnoj smrtnosti plemenite periske, kao i o vrstama iz iste porodice koje su izgledom slične plemenitoj perisci, možete vidjeti putem ovog linka

Ovim putem skrećemo pozornost kako za svaku potvrđenu živu jedinku plemenite periske dojavljivač može dati ime toj jedinci po želji. Tako u Ninu imamo živu plemenitu perisku pod nazivom 'Ninjanka', a na području otoka Vira se nalazi jedinka „Matea“. U Omišu je plemenita periska 'Nova nada', dok u NP Brijuni živi „Puškica“. U Privlaci se nalaze „Iva 1“ i „Iva2“, a na području Istre „Fuma“, „Fumica“, „Nela“ i „Arijana“. Na području otoka Cresa nalaze se žive jedinke „DIZ“ i „Jordana“, dok je na području otoka Raba „Mia“.

Također, podsjećamo kako se zaprimljene dojave mogu pregledati na Bioportalu gdje su dostupni i podaci o lokacijama plemenite periske dosad prikupljeni u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom te zainteresiranom javnošću te i dalje pozivamo svu zainteresiranu javnost da se uključi u akciju koja je aktualna tokom cijele godine „Jeste li ih vidjeli?“ - plemenita periska, bilo putem web obrasca ili dojavom na mail vrste@mingor.hr.  

Napominjemo kako bez uključenosti javnosti u ovu akciju svakako ne bi bilo moguće imati ovako veliku količinu informacija o opažanjima plemenite periske i masovne smrtnosti, a pogotovo dojava koje ukazuju na žive primjerke. Zbog toga se veselimo svim narednim dojavama za koje se nadamo da će uključivati žive jedinke plemenite periske te se želimo zahvaliti svima koji su se uključili u akciju i time dali svoj doprinos očuvanju plemenite periske.