Početna
Novosti
Novosti

Terenski obilazak projektnog područja Improve River LIFE projekta

Zajednički prvi terenski obilazak svih projektnih partnera održan je 6. i 7. veljače 2024. na rijekama Jadro i Vrljika. Na terenu, ali i sastanku održanom nakon obilaska, prisustvovalo je 18 stručnjaka, predstavnika partnera iz Hrvatskih voda, Javne ustanove More i krš, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Na rijeci Jadro detektirane su četiri pregrade, a na Vrljici šest koje sprečavaju neometane migracije riba i ostalih migratornih vrsta. Kako bismo poboljšali stanje populacija mekousne, endemske vrste pastrve koja je u Europskoj Uniji prisutna isključivo u Hrvatskoj, obnovit ćemo staništa na ove dvije rijeke uklanjanjem umjetnih pregrada i osiguravanjem prohodnosti za neometano nizvodno i uzvodno kretanje riba. Time ćemo doprinijeti ostvarivanju nacionalnog cilja da se do 2030. osigura najmanje 25.000 kilometara rijeka ponovno slobodnog toka na razini Europske unije koji je propisan Strategijom Europske unije za bioraznolikost.

Na terenu su stručnjaci raspravljali o mogućnostima potpunog uklanjanja ili prilagodbe pojedine vodene pregrade s više aspekata – hidromorfološkog, geotehničkog, bioloških zahtjeva vrste i očuvanja Natura 2000 ciljnih vrsta i staništa. Zaključeno je kako presudnu ulogu u procesu odluke ima i lokalna zajednica te da nam je vrlo bitna podrška i suglasnost lokalnog stanovništva jer upravo oni žive u suživotu s ovim rijekama. Obilazak lokaliteta organiziran je s ciljem prikupljanja i razmjene informacija među projektnim partnerima temeljem kojih će se moći izraditi prvi prijedlog konkretnih zahvata i mjera koje će se provesti na pojedinim vodenim pregradama. Lokalno stanovništvo će kroz dioničke radionice, koje će biti organizirane za vrijeme trajanja projekta, biti informirano i uključeno u proces obnove staništa na njihovim rijekama.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.