Početna
Novosti
Novosti

Svjetski dan šuma

Svjetski dan šuma obilježava se 21. ožujka na prvi dan proljeća i to je prilika da se svi podsjetimo na važnost očuvanja šuma.

Za 2021. godinu odabrana je tema "Obnova šuma: put do oporavka i blagostanja".

A path to recovery and well-being

sv_dan_suma_1.jpg

 http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

Šume predstavljaju kompleksne kopnene ekosustave koji pokrivaju oko 1/3 zemljine površine i predstavljaju 80% svjetske kopnene biološke raznolikosti.  Na Svjetski dan šuma prilika je da podsjetimo na važnost i prirodnih šuma kao što su šume NP Plitvička jezera koje prekrivaju više od 80% njegove površine.  Iako površinom male u odnosu na površinu šume na Zemlji, prirodne šume imaju nemjerljivu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti, stoga je vezano uz ovogodišnju temu Svjetskog dana šuma – obnova šuma, osim same obnove površina pod šumama važno i povećanje površina obraslih prirodnim šumama. Kao potvrda važnosti povećanja površina obraslih prirodnim šumama govore i podaci o  zastupljenosti i brojnosti rijetkih i ugroženih vrsta u prirodnim šumskim staništima kao što je npr. sova jastrebača (Strix uralensis), koja upravo na području Plitvičkih šuma ima najveću zabilježenu  gustoću  populacije u  Europi.

Šume su u Hrvatskoj dominantan zemljišni pokrov koji bi bez ljudskog djelovanja kroz povijest zauzimo više od 90% kopnene površine.

Šumski ekosustavi u Hrvatskoj danas se prostiru na oko 45% kopnenog teritorija, a njihova posebnost očituje se u visokom stupnju prirodnosti. Međutim, šumski ekosustavi prošarani su različitim staništima (vode tekućice, izvori, bare, cretovi, šumski rubovi, šumske čistine, travnjaci) što značajno povećava njihovu bioraznolikost. Posebno su važna specifična mikrostaništima na mrtvom drvetu (stara stabla, sušci, trulo drvo i ostalo).

Šume osiguravaju cijeli niz dobrobiti za ljude kroz usluge ekosustava koje su u Hrvatskoj prepoznate i kao općekorisne funkcije šuma. Neke od usluga su zaštita od erozije, bujica i poplava; utjecaj na vodni režim i kvalitetu voda; utjecaj na plodnost tla; utjecaj na klimu i ublažavanje klimatskih promjena; zaštita i unaprjeđenje čovjekovog okoliša; stvaranje kisika, vezivanje ugljika i pročišćivanje atmosfere; rekreativna, turistička i zdravstvena funkcija; podržavanje bioraznolikosti i  doprinos njenom očuvanju.

Šume su važan ponor za pohranu ugljika s velikim kapaciteta vezanja CO2 pa imaju važnu ulogu za postizanje klimatske neutralnosti.

Zato je Europskim zelenim planom prepoznata potreba očuvanja i obnove šumskih ekosustava  dok Strategija EU za bioraznolikost do 2030. među ostalim ističe konkretne ciljeve o sadnji 3 milijarde stabala i obnovi ekosustava te stogoj zaštiti 10% kopna u EU, prioritetno primarnih i sekundarnih prašuma.

Ovogodišnji Svjetski dan šuma obilježava se pod motom Obnova šuma – put do oporavka i blagostanja.

S ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja šuma Nacionalni park Plitvička jezera organizira nagradni natječaj na kojemu će deset sudionika koji ponude odgovor što bliži točnom odgovoru na nagradno pitanje „Koliko stabala ima u šumama Nacionalnog parka Plitvička jezera?“ osvojiti vrijedne nagrade koje osigurava Park.

„NP Plitvička jezera s površinom od oko 300 km2 približno je iste površine kao otok Hvar. Upotrebom moderne laserske tehnologije LiDAR prebrojana su sva stabla u šumama koje prekrivaju 81% površine parka. Ovim putem pozivamo građane da se uključe u našu nagradnu igru i istovremeno educiraju o bogatstvu i važnosti šumskih površina parka“, rekao je ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera Tomislav Kovačević.

Prijava na nagradni natječaj dostupna je na mrežnoj stranici Nacionalnog parka Plitvička jezera https://np-plitvicka-jezera.hr/nagradni-natjecaj-suma/. Nagradni natječaj će biti otvoren tjedan dana. 

Sretan vam Svjetski dan šuma !

Happy World Forestry Day!

sv_dan_suma_2.jpg