Početna
Novosti
Novosti

Sporazum o suradnji upravitelja morskih zaštićenih područja

U Nacionalnom parku Brijuni u četvrtak, 20. svibnja, potpisan je Sporazum o suradnji upravitelja morskih zaštićenih područja. Ustanove koje upravljaju morskim zaštićenim i Natura 2000 područjima povezale su se u neformalnu Hrvatsku mrežu morskih zaštićenih područja - HRMZP (Croatian Marine Protected Areas Network-CroMPA).

Djelatnici u sektoru zaštite prirode koji djeluju u sklopu ustanova različitih osnivača, odnosno države, županija te gradova i općina,  prvenstveno se žele  bolje povezati  kroz ovu inicijativu. Velik dio izazova u zaštiti bioraznolikosti uvjetovan je ljudskim djelovanjem, no i ovaj primjer poboljšanja suradnje među stručnjacima u sektoru budi nadu da je na ljudima i rješenje. Iako je svako područje različito, izazovi upravljanja vrlo su  slični te će se putem ove mreže razmjenjivati praktična znanja i iskustva te lakše dogovarati projektna partnerstva. 


Potpisnice sporazuma su sve hrvatske javne ustanove koje upravljaju dijelovima morskog ekosustava, odnosno 15 ustanova. Uz Javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni, potpisnice Sporazuma su Javna ustanova Kamenjak, JU NP Kornati, JU NP Mljet, JU Natura Histrica, JU Natura Jadera, JU Park prirode Lastovsko otočje, JU PP Telašćica, JU PP Velebit, JU Priroda, JU Rezervat Lokrum, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije.

Ciljevi Sporazuma su povećanje učinkovitosti upravljanja, tematska umrežavanja, jačanje kapaciteta, prikupljanje i razmjene podataka, zajednički nastupi u rješavanju upravljačkih izazova, utjecanje na implementaciju i buduće razvijanje strateškog zakonodavnog okvira te politika zaštite prirode na nacionalnoj i međunarodnoj razini te zajedničko planiranje, priprema i provedba projekata.