Početna
Novosti
Novosti

Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike imenovalo je Radnu skupinu za procjenu veličine populacije vuka (Canis lupus) u Republici Hrvatskoj za razdoblje 1. lipnja 2018. do 1. lipnja 2019. godine. U radnu skupinu imenovano je 11 članova predstavnika sektora lovstva, zaštite prirode i stručnjaka koji se bave istraživanjem velikih zvijeri. Zadaća Radne skupine bila je prikupljanje i obrada postojećih podataka sukladno standardnoj usuglašenoj metodologiji (SCALP metodologija) s ciljem određivanja veličine populacije vuka za razdoblje 01. lipanj 2018 - 01. lipanj 2019. godine, a za potrebu revizije Plana upravljanja vukom. Drugi zadatak Radne skupine je davanje procjene potreba i preporuke o načinu i dinamici nastavka rada na prikupljanju i obradi podataka te procjeni veličine populacije vuka u Republici Hrvatskoj. Procjena brojnosti je donesena kroz tri radna sastanka održana u razdoblju od prosinca 2019. godine do veljače 2020. godine, a ukupno je obrađeno 681 opažanje.  Uložen je znatan napor u prikupljanje i obradu pojedinačnih opažanja. Kako podaci po obimu, kvaliteti i prostornom rasporedu nisu uspjeli dovesti do preciznije procjene kakvu smo priželjkivali, zaključeno je kako se u budućnosti moraju provesti dodatne aktivnosti i uložiti dodatan trud. U travnju 2020. Radna skupina je prihvatila konačno Izvješće koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine.

Više o velikim zvijerima u Hrvatskoj možete naći na našim stranicama.