Početna
Novosti
Novosti

Održana radionica za korisnike Copernicus programa u Hrvatskoj

U sklopu aktivnosti Copernicus* programa u Zagrebu je 13. i 14. studenoga 2018. održana radionica pod nazivom "Copernicus User workshop in Croatia" u kojoj su prisustvovali i predstavnici HAOP-a. Radionica je realizirana u organizaciji Copernicus servisa za praćenje atmosfere i Copernicus servisa za klimatske promjene, a pod pokroviteljstvom Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. HAOP je kao Nacionalni referentni centar za pokrov zemljišta prezentirao prošle, sadašnje i buduće aktivnosti na izradi CORINE baze podataka pokrova zemljišta i promjena u pokrovu zemljišta, s naglaskom na mogućnost primjene u različitim područjima. Navedena je i primjena podataka kod izrade izvještaja i publikacija na nacionalnoj i europskoj razini, primjerice izvješća o stanju okoliša u RH i Europi, kao i tematskih izvješća Europske agencije za okoliš i Europskog tematskog centra za urbane i zemljišne sustave i sustave tla.

Na radionici je predstavljena mogućnost pristupa hidrometeorološkim podacima kroz skladište podataka o klimi Copernicus servisa za klimatske promjene, kao i kroz budući informacijski sustav servisa koji će omogućavati pristup velikoj zbirci podataka Copernicus programa i osigurati mogućnost njihove obrade na jedinstvenom mjestu, što je velika prednost u odnosu na postojeće servise i skladišta podataka. Naglašeno je unaprjeđenje meteorološke mreže te povećanje kapaciteta državne mreže za praćenje kvalitete zraka kroz ostvarenje projekata financiranih u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020”. 

Predstavnica Europskog Centra za srednjoročne prognoze je predstavila Copernicus servis za upravljanje u kriznim situacijama, informirajući o proizvodima koji prate utjecaj najčešćih prirodnih nepogoda, u prvom redu poplava, požara i suša, a koje godišnje utječu na veliki broj ljudi. Objašnjen je način izrade i svrha pojedinih proizvoda, kao i način komunikacije između Servisa za upravljanje u kriznim situacijama i nacionalnih institucija zaduženih za praćenje pojave pojedinih prirodnih nepogoda. DHMZ je predstavio svoje aktivnosti u izradi regionalnih klimatskih modela i prikupljanja i stvaranja hidrometeoroloških podatka te uvid u iste kroz web stranice, baze podataka i publikacije. 


*Copernicus program je program Europske unije za promatranje Zemlje koji pruža informacijske usluge temeljene na satelitskim snimkama i pomoćnim podacima prikupljenim iz drugih izvora. Program je koordiniran i upravljan od strane Europske komisije, a provodi se kroz partnerstvo država članica, Europske svemirske agencije, Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita, Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, agencijama Europske unije i Mercator Océanom, francuskog centra za pružanje informacija o oceanu.