Početna
Novosti
Novosti

Objavljeno III. nacionalno izvješće o implementaciji Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (PRTR protokol)

Sukladno Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008) (Aarhuška konvencija) izrađeno je III. nacionalno izvješće o implementaciji Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (PRTR protokol). Aarhuška konvencija i PRTR protokol osiguravaju pristup javnosti informacijama te sudjelovanje javnosti u donošenju odluka u području zaštite okoliša. Navedeno Izvješće je dostavljeno u Tajništvo UNECE , te je u hrvatskoj i engleskoj verziji dostupno na poveznicama:

III. Nacionalno izvješće o provedbi PRTR Protokola

III National Report on PRTR Protocol