Početna
Novosti
Novosti

Obilježen Svjetski dan zaštite okoliša

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, u pratnji ravnatelja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode dr. sc. Aljoše Duplića i suradnika, posjetila je Nacionalni park „Krka“ u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša.

Ovogodišnji Svjetski dan zaštite okoliša, koji se obilježava pod sloganom „Naša zemlja. Naša budućnost. Mi smo #GeneracijaObnove“, usmjeren je na projekte obnove staništa, ključni stup UN-ova Desetljeća obnove ekosustava (2021. – 2030.).

Projekti obnove staništa u fokusu su Nacionalnog parka „Krka“. LIFE projekt uklanjanja invazivne vrste pajasena, upravljanje makrovegetacijom i selektivni izlov invazivne vrste štuke projekti su koji su rezultirali aktivacijom starih vodenih tokova, povratkom vrste koja na ovom prostoru nije bila zabilježena sto trideset godina i obnovom ribljeg fonda, pokazavši koliko su važni dugoročno održivo upravljanje staništima i upravljačke odluke u cilju zaštite i obnove okoliša.

„Nacionalni park ‘Krka’ izvrstan je primjer ustanove koja provodi program suzbijanja pojedinih invazivnih vrsta u skladu sa Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025., temeljnim dokumentom zaštite prirode, kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti i način njegova provođenja. Jedan od posebnih ciljeva Strategije je uspostava sustava upravljanja stranim vrstama i provedba mjera sprječavanja unošenja i širenja te suzbijanja invazivnih stranih vrsta“, kazala je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i dodala: „Prikupljanje podataka i održavanje baza podataka te edukacija i podizanje svijesti javnosti važan su segment upravljanja invazivnim stranim vrstama. Klimatske promjene dodatno potiču širenje invazivnih vrsta, a u budućnosti se očekuje i sve veći pritisak tih vrsta na autohtona staništa i vrste, pa su ovakvi projekti od iznimne važnosti za njihovu obnovu i zaštitu.“

Kako bi se očuvala staništa i autohtone biljne vrste i spriječilo širenje pajasena, invazivne strane vrste, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ kao partner sudjeluje u projektu „LIFE CONTRA Ailanthus“ čiji je vodeći partner Zavod za zaštitu okoliša i prirode. U povodu Svjetskog dana zaštite okoliša, na plohi na Skradinskom buku provedena je akcija uklanjanja pajasena.

Ministrica Marija Vučković
Ministrica Marija Vučković na Skradinskom buku

„Projektom je planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasena u mediteranskoj regiji Hrvatske. Projekt se u Nacionalnom parku ‘Krka’ provodi na osam lokacija. U sklopu terenskih aktivnosti, osim samog uklanjanja pajasena stručnjaci prikupljaju i analiziraju podatke i procjenjuju utjecaj projekta na različita staništa, oprašivače i bioraznolikost tla, a prošle godine pridružili su im se i volonteri. Glavni očekivani rezultati projekta ‘LIFE CONTRA Ailanthus’ jesu poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste, ali i vrlo važan razvoj nacionalnog protokola“, rekla je Gordana Goreta, stručna voditeljica u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“.