Početna
Novosti
Novosti

Nacionalni seminar o uklanjanju barijera u Hrvatskoj

U Nacionalnom parku Plitvička jezera je 23.5.2024. godine održan prvi Nacionalni seminar o uklanjanju barijera u Hrvatskoj. Seminar je okupio sve relevantne dionike iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora s ciljem da se oformi mreža organizacija i institucija, te stručnjaka koji se bave pitanjima uklanjanja umjetnih pregrada na vodotocima. Organizatori događaja s međunarodnim sudjelovanjem su NP Plitvička jezera i WWF Adria u suradnji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Uklanjanje umjetnih pregrada s rijeka vraća prirodnu dinamiku toka vode, omogućava migriranje riba i drugih vrsta koje žive u rijekama i značajno smanjuje rizik od poplava i suša. Rijeke prirodno obavljaju brojne funkcije od kojih imaju koristi i pojedinci i zajednice, od osiguravanja vode za piće i hranu do reguliranja efekata klimatskih promjena. Zato su inicijative za uklanjanje umjetnih pregrada na vodotocima izuzetno važne i za prirodu i za ljude.

Stručnjaci iz NP Plitvička jezera predstavili su aktualni projekt prvog uklanjanja umjetnih pregrada u Hrvatskoj koji se provodi u nacionalnom parku na Bijeloj rijeci uz financijsku potporu europskog Open Rivers programa, organizacije za dodjelu bespovratnih sredstava posvećene obnovi rijeka. Ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode predstavio je projekt „Improve River Life“ kroz koji će se izraditi katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te lista prioritetnih lokacija za obnovu uklanjanjem ili osiguravanjem prohodnosti različitim prilagodbama. Dionicima seminara prezentirana su iskustva iz Europe o kojima su govorili stručnjaci iz Francuske, Nizozemske i Španjolske. Panel diskusija koja je uslijedila na kraju seminara govorila je o izazovima i o budućnosti uklanjanja umjetnih pregrada u Hrvatskoj, a u njoj su sudjelovali predstavnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Nacionalnog parka Plitvička jezera, Hrvatskih voda, Javne ustanove More i krš te WWF Adrije. Među zaključcima panela ističe se neophodna međusektorska suradnja i kontinuirana edukacija kroz komuniciranje zašto je uklanjanje umjetno sagrađenih pregrada na rijekama važno. Panelisti su se usuglasili i da je uklanjanje umjetnih pregrada s Bijele rijeke samo početak, kao i kartiranje koje se radi kroz projekt "Improve River Life" kojeg provode Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Hrvatske vode, Prirodoslovno-matematički fakultet i Javna ustanova More i krš.

Uklanjanje umjetnih pregrada s vodotoka je dugotrajan proces o kojem moramo svi još puno učiti i osloniti se na pozitivna iskustva iz drugih zemalja poput Francuske u kojima je uklonjeno nekoliko stotitna pregrada.

Osim što su štetne za prirodu i njen živi svijet, umjetne pregrade na vodotocima su opasne i za ljude. Prema nedavno objavljenom Izvještaju Dam Removal Europe pokreta, do sada su zabilježena 82 incidenta uzrokovana pregradama na rijekama, a nastradalo je čak 129 osoba. Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine ima za cilj oslobađanje najmanje 25 000 km vodotoka.
 

Dobra je vijest da su za uklanjanje umjetnih pregrada u Hrvatskoj predviđena sredstva kroz različite fondove, provodi se njihovo kartiranje i prebrojavanje, skupljaju se iskustva iz inozemstva i sada to treba čim prije replicirati na što više mjesta u našoj zemlji i regiji.