Početna
Novosti
Novosti

Jeste li vidjeli plemenitu perisku?

Na području cijelog Sredozemnog mora, pa tako i u Jadranskom moru, populacije školjkaša plemenite periske (Pinna nobilis) zahvaćene su smrtonosnom zarazom koja je poprimila pandemijske razmjere i  uzrokovala masovne pomore. Smrtnost je na mnogim lokacijama i 100%, a zbog drastičnog pada brojnosti populacije, plemenita periska je u razdoblju od samo godine dana dobila status kritično ugrožene vrste te je dovedena na sam rub izumiranja.

 

Plemenita periska je endem Sredozemnog mora te je rasprostranjena u cijelom Jadranskom moru i najčešće se može pronaći između 2 i 30 m dubine. Kako se radi o najvećem sredozemnom školjkašu koji može narasti i do 120 cm jedan je od atraktivnijih školjkaša hrvatskog podmorja zbog čega je i pod dodatnim pritiskom od krivolova.

Plemenita periska je strogo zaštićena vrsta i svako uznemiravanje te namjerno vađenje živih ili uginulih jedinki (praznih ljuštura) je zabranjeno.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja od 2020. godine provodi akciju Jeste li vidjeli plemenitu perisku kojom poziva javnost da dojavi lokacije na kojima su opažene žive jedinke plemenite periske. Akcija je aktualna kroz cijelu godinu, no njen značaj najviše dolazi do izražaja u ljetnim mjesecima kada je povećana mogućnost uočavanja morskih organizama u njihovom prirodnom staništu.

 

Do nedavno populacije brojnih živih plemenitih periski sada su mahom skupine praznih ljuštura uginulih jedinki. S obzirom na to da je do trećina ljušture plemenite periske zakopana u podlogu (sediment), prazne ljušture često ostanu uspravne u sedimentu duže vremena nakon uginuća jedinke ostavljajući dojam žive jedinke, sve dok djelovanjem morskih struja i valova ili vremena ne polegnu na dno.

 

Ako se opazi plemenita periska za koju se sumnja da je živa, treba iznad nje nježno proći kroz morsku vodu rukom, a živa plemenita periska će se zatvoriti. Pri tome treba paziti da se jedinka ne dira i da se uznemirava što je manje moguće. Primjer provjere stanja prikazan je na kratkom videu.

Marinko_Babić_plemenita_periska1.jpg

Foto: Marinko Babić

 

Dojave o opažanjima živih jedinki plemenite periske, pogotovo one od 2019. godine pa nadalje od kada je zaraza prisutna u Jadranu, važne su zbog prepoznavanja i bilježenja onih jedinki koje su usprkos zarazi i dalje žive. Takve jedinke su ključne za oporavak populacije i opstanak vrste te ih je stoga  potrebno pratiti i po potrebi dodatno zaštiti.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja od 2020. godine koordinira provedbu projekta Očuvanje plemenite periske u Jadranskom moru sufinanciranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kroz projekt se u suradnji sa partnerskim institucijama provode aktivnosti očuvanja plemenite periske.

 

Tako je u 2021. kroz projektne aktivnosti te kroz akciju Jeste li vidjeli plemenitu perisku, zaprimljeno 336 dojava o opažanjima plemenite periske, a utvrđeno je 17 živih jedinki na različitim lokacijama duž Jadrana, od kojih se njih 6 zaštitilo zaštitnim kavezom s ciljem smanjenja mogućnosti mehaničkih oštećenja i negativnog ljudskog utjecaja.

U 2022. godini ta brojka je ipak nešto manja jer je dio jedinki nažalost ipak podlegao zarazi, te je trenutačno potvrđeno 11 živih jedinki. No, već s početkom toplijih mjeseci i povećanjem broja dojava veća je vjerojatnosti pronalaska novih živih jedinki pa su tako ovog proljeća pronađene 2 žive jedinke.

 

Osim mehaničke zaštite živih jedinki u prirodi, kroz aktivnosti očuvanja plemenite periske, postavljaju se i kolektori za prihvat ličinki plemenite periske. Prikupljene ličinke - juvenilne plemenite periske se izuzimaju iz prirode i održavaju se u se u karantenskim akvarijima, umanjujući tako utjecaj zaraze prisutne u moru i smrtnost od predacije, što u povećava njihovu prirodnu stopu preživljavanja.

 

U 2021. godini kolektori su postavljeni na 54 lokacije u hrvatskom dijelu Jadranskog mora te je prikupljeno 52 juvenilnih jedinki. Ovo upućuje na postojanje živih odraslih jedinki koje se mogu razmnožavati u Jadranu te dodatno naglašava važnost provođenja aktivnosti očuvanja plemenite periske i pronalaženja i očuvanja živih odraslih jedinki.

 

Sve informacije o opažanjima plemenite periske se mogu dojaviti na adresu vrste@mingor.hr ili putem online obrasca za dojavljivanje kojem se može pristupiti putem ove poveznice na mrežnim stranicama Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 

Zaprimljene dojave moći će se pregledati na Bioportalu (http://www.bioportal.hr/gis/) gdje su dostupni i podaci o utvrđenim lokacijama plemenitih periski dosad prikupljeni u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom te zainteresiranom javnošću.

 

Više informacija o plemenitoj perisci mogu se pronaći na mrežnim stranicama Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.