Početna
Novosti
Novosti

Jeste li ih vidjeli? - uključite se u akciju, dojavite lokaciju žive jedinke plemenite periske i osvojite nagradu!

Putem akcije „Jeste li ih vidjeli“, Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i ove godine poziva javnost da dojavi lokacije na kojima su uočene žive jedinke plemenite periske (Pinna nobilis).

 

Ako opazite plemenitu perisku za koju sumnjate da je živa, potrebno je provesti kratku provjeru kako bi se potvrdila sumnja. Iznad periske trebate nježno proći rukom kroz morsku vodu, uslijed čega će se periska, ako je živa, zatvoriti. Pri tome trebate paziti da perisku ne dirate. Pogledajte kratku snimku kako ispravno provesti navedenu provjeru. Skrećemo pažnju da nije rijedak slučaj da se u praznoj ljušturi, koja ostaje uspravno stajati u sedimentu duže vrijeme nakon uginuća, nastane kamenice. Kamenice također reagiraju na podražaj, što može dovesti do zabune da se radi o živoj perisci. Primjer takvog slučaja možete pogledati na ovoj snimci.

 

Informacije o opažanju žive plemenite periske možete dojaviti putem online obrasca za dojavu  ili na e-mail adresu vrste@mzozt.hr.

 

Periska

 

Najvrjedniji dojavljivači bit će nagrađeni atraktivnim promotivnim materijalima, a svaki dojavljivač potvrđeno žive jedinke plemenite periske, imat će čast dati ime dotičnoj jedinci te će biti nagrađen obiteljskom ulaznicom za: Nacionalni park Brijuni, Park prirode Telašćica, Aqaurium Pula, JU Kamenjak, Posjetiteljski centar „Kanal sv. Ante“ ili Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo, ovisno o želji dojavljivača.

 

Zaprimljene dojave mogu se pregledati na Bioportalu (http://www.bioportal.hr/gis/).

 

Plemenita periska je endem Sredozemnog mora te je rasprostranjena u cijelom Jadranskom moru i najčešće se može pronaći između 2 i 30 m dubine. Kako se radi o najvećem mediteranskom školjkašu koji može narasti i do 120 cm, jedan je od atraktivnijih školjkaša hrvatskog podmorja. Plemenita periska je strogo zaštićena vrsta i svako uznemiravanje te namjerno vađenje živih ili uginulih jedinki (praznih ljuštura) je zabranjeno.

 

Populacije plemenite periske u cijelom Mediteranu pa i u Jadranskom moru su zahvaćene smrtonosnom zarazom koja dovodi do masovnih ugibanja. Smrtnost je na mnogim lokacijama i 100%, a zbog dramatičnog pada populacije, plemenita periska je u razdoblju od samo godine dana dobila status kritično ugrožene vrste na globalnoj razini. Više informacija o ovoj kritično ugroženoj i strogo zaštićenoj vrsti te njenoj smrtnosti dostupno je na mrežnim stranicama Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Do nedavno populacije s brojnim živim plemenitim periskama, sada su mahom samo skupine praznih ljuštura uginulih jedinki. Potrebno je naglasiti da uspravna ljuštura ne znači i da se radi o živoj jedinki. Naime, i do trećina ljušture plemenite periske zakopana je u podlogu (sediment) pa je čest slučaj da prazne ljušture ostanu uspravne u sedimentu duže vremena nakon uginuća jedinke, dajući dojam žive jedinke, sve dok djelovanjem morskih struja i valova ili vremena ne polegnu na dno.

 

Dojave o opažanjima živih jedinki plemenite periske, pogotovo one u recentnim godinama od kad je zaraza prisutna u prirodi, važne su zbog identifikacije onih jedinki koje su usprkos zarazi i dalje žive. Takve jedinke su ključne za obnovu populacije i opstanak vrste te je iste potrebno pratiti te po potrebi dodatno zaštiti.

U 2023. godini je zaprimljeno preko 150 dojava o opažanjima plemenite periske te je istim opažanjima potvrđeno 23 živih jedinki plemenite periske duž Jadrana. Ukupan broj potvrđenih živih jedinki duž cijelog Jadrana iznosi tek 30-ak jedinki.

 

Zavod za zaštitu okoliša i prirode nacionalni je koordinator projekta „Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru“ u okviru kojeg se u suradnji s partnerskim institucijama provode aktivnosti očuvanja ove strogo zaštićene i kritično ugrožene vrste.