Početna
Novosti
Novosti

Emisije stakleničkih plinova 2020. 5 % manje nego 2019.

Prema preliminarnom izračunu, emisije stakleničkih plinova Republike Hrvatske u 2020. godini iznosile su 23,397 kt CO2 eq što je gotovo 5 % niže u odnosu na emisije iz 2019. godine.

 

staklenicki plinovi tijelo.png

 

Emisije i uklanjanja ponorima stakleničkih plinova po Sektorima (kt CO2 eq)

Sektor

Emisije / uklanjanja ponorima  (kt CO2-eq)

1990

2000

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Energetika

21,439.5

18,217.1

19,708.3

16,581.1

16,969.4

17,351.0

16,408.1

16,412.9

15,154.5

 

Industrijski procesi i uporaba proizvoda

4,617.6

3,038.0

3,521.1

3,301.1

3,110.1

3,494.5

3,474.1

3,654.6

3,779.9

 

Poljoprivreda

4,353.0

3,018.3

3,028.8

2,689.9

2,702.4

2,789.2

2,696.6

2,698.1

2,688.8

 

LULUCF

-6,701.9

-6,946.8

-6,861.4

-5,281.0

-5,486.4

-4,931.1

-5,299.8

-5,398.7

-5,257.3

 

Otpad

984.3

1,205.3

1,663.8

1,766.9

1,798.1

1,814.6

1,790.5

1,772.4

1,774.2

 

Ukupne emisije (uključujući net CO2 iz LULUCF)

24,692.5

18,532.0

21,060.6

19,058.0

19,093.5

20,518.3

19,069.4

19,139.3

18,140.2

 

Ukupne emisije (bez net CO2 iz LULUCF)

31,394.4

25,478.8

27,922.0

24,339.0

24,580.0

25,449.4

24,369.3

24,538.0

23,397.4

 

 

Najveće smanjenje emisija stakleničkih plinova zabilježeno je u Sektoru Energetike kao posljedica smanjenja izgaranje fosilnih goriva. To se prije svega odnosi na aktivnosti povezane s podsektorom Promet, čije emisije su 12 % smanjene u odnosu na 2019. godinu. Također, podsektor Energetskih transformacija (proizvodnja električne energije i topline, rafinerijski procesi i ostala energetska postrojenja)  bilježi smanjenje emisija od 7,8 %.

Kao posljedica  zatvaranja i izolacije (lockdown) i pratećih mjera koje su se provodile s ciljem zaustavljanja širenja COVIDA-19,  došlo je i do smanjenja svakodnevnih migracija stanovništva, što se reflektiralo i smanjenjem intenziteta cestovnog prometa dok je zračni promet zabilježio i znatno veći pad intenziteta. Pandemija COVID-19,  utjecala je i na smanjenje potrošnje svih transformiranih oblika energija za 5 % dok je proizvodnja primarne energije smanjenja za 2,3 % u odnosu na prethodnu godinu (izvor: Energija u Hrvatskoj 2020.).

Nadalje, zamijećeno je poboljšanje kvalitete zraka uslijed pada koncentracija dušičnog dioksida (NO2) i lebdećih čestica (PM10 i PM2,5) uslijed mjera zatvaranja i pada aktivnosti.

EEA je u travnju 2020. razvila preglednik Air quality and COVID-19 (https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19), koji prati prosječne tjedne i mjesečne koncentracije NO2, PM10 i PM2.5.

Sve procjene pokazuju da su koncentracije NO2 u cijeloj Europi značajno smanjene u travnju 2020., neovisno o meteorološkim uvjetima, ali su varirale unutar gradova i zemalja. Ista je situacija zabilježena i s koncentracijama PM10 ali u nešto manjoj mjeri.

Izazovi ovladavanja pandemije uzrokovane COVID-19 pozitivno su se odrazili na pad emisija stakleničkih plinova i drugih onečišćujućih tvari u zrak. To je utjecalo na barem kratkotrajno poboljšane kvaliteta zraka u mnogim gradovima. 

Iako se nakon ukidanja strožih mjera zatvaranja i povratka uobičajenim gospodarskim aktivnostima i „normalnom životu“, emisije stakleničkih plinova kao i kvaliteta zraka vratila na razine  slične onima prije pandemije, ovo je razdoblje pokazalo da su za zaustavljanje klimatskih promjena potrebni enormni zajednički napori i promjene u svakodnevnom životu. Programom Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) procijenio je da bi svijet trebao smanjivati emisije CO2 za 7,6 % godišnje u sljedećem desetljeću kako bi spriječio globalni porast temperature zraka na Zemlji za više od 1,5 ºC iznad predindustrijskih razina – što je cilj utvrđen Pariškim sporazumom o klimi iz 2015. Smanjenja emisija stakleničkih plinova u tom opsegu bila bi još veća od smanjenja emisija u 2020.

Promjene će doprinijeti poboljšanju kvalitete zraka, boljoj kvaliteti života i smanjivanju bolesti uzrokovanih onečišćenjem zraka.