Početna

Karta eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj

U sklopu Odjela za praćenje sektorskih pritisaka napravljena je baza podataka s GIS prikazom eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj. Baza podataka je izrađena  prema podacima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Sektora za rudarstvo, a obuhvaća razdoblje do 30.1.2016. godine.

Baza podataka s GIS prikazom eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj je u sklopu ENVI projekta uklopljena u Atlas okoliša koji je dio ENVI sustava. Iz podataka koji se nalaze u Bazi podataka s GIS prikazom eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina računa se jedan od indikatora za industriju (Vađenje prirodnih resursa: pijesak, glina, šljunak, kamen i lapor).

Baza podataka s GIS prikazom eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj pokazuje 714 objekata koji su klasificirani kao eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina, a kao podloga korištena je baza CORINE land cover Hrvatska (CLC2000).

Baza podataka kontinuirano se nadopunjava i ažurira.