Početna

Izvješće o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine

Zakonska osnova za izradu Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine je Zakon o zaštiti zraka, a izvješće se izrađuje za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva Plana zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj. 
Izvješće je izradio Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Izvješće o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine