Početna

Government to Government (G2G) Short Environmental Facility: „Implementacija CAFÉ direktive u Republici Hrvatskoj“

Osnovni podaci o projektu

• Trajanje: 18 mjeseci (01/2011 – 06/2012)
• Proračun: 125 000 EUR
• Izvor financiranja: G2G Short Environmental Facility 
• Korisnik: Agencija za zaštitu okoliša
• Institucija zadužena za implementaciju projekta: Nizozemski Nacionalni institut za javno zdravlje i okoliš (RIVM)

Ciljevi projekta

Svrha projekta bila je unaprijediti sposobnosti Republike Hrvatske u pogledu ispunjavanja obaveza vezanih uz CAFE direktivu (Direktiva 2008/50/EC). Ovim je projektom Agencija za zaštitu okoliša, kao odgovorna ustanova, stekla potrebno znanje i iskustvo vezano za procjenu kakvoće zraka, prema referencama EU koje su dane u CAFE direktivi. Projekt će podržavati primjenu mjera za poboljšanje kakvoće zraka u zonama aglomeracija u kojima je došlo do prekoračenja specifičnih onečišćujućih tvari.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.