Početna

Godišnja izvješća o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na teritoriju Republike Hrvatske

Sukladno hrvatskim propisima, Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije izrađuje godišnje izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora na području Republike Hrvatske na temelju prikupljenih i obrađenih podataka iz godišnjih izvješća o mjerenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te drugih raspoloživih podataka o emisijama.