Početna

Godišnja izvješća o praćenju emisija hlapivih organskih spojeva u zrak u Republici Hrvatskoj

Zavod za zaštitu okoliša i prirode kao ustrojstvena jedinica Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije izrađivao je godišnja izvješća o praćenju emisija hlapivih organskih spojeva u zrak na području Republike Hrvatske do 2017. godine na dobrovoljnoj bazi iako ista nisu propisana hrvatskim niti europskim zakonodavstvom.

Izvješće o praćenju emisija hlapivih organskih spojeva u zrak od 2015. do 2017. godine u Republici Hrvatskoj

Godišnje izvješće o praćenju emisija hlapivih organskih spojeva u zrak u 2014. godini u Republici Hrvatskoj

Godišnje izvješće o praćenju emisija hlapivih organskih spojeva u zrak u 2013. godini u Republici Hrvatskoj 

Godišnje izvješće o praćenju emisija hlapivih organskih spojeva u zrak u 2012. godini u Republici Hrvatskoj