Početna

G2G projekt „Implementacija CAFE direktive u Republici Hrvatskoj

Cilj navedenog projekta bio je ojačati kapacitete Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje: Zavod za zaštitu okoliša i prirode) za provedbu obveza izvješćivanja prema EU u području kvalitete zraka, te unaprijediti kapacitete drugih ključnih dionika za procjenjivanje razina onečišćenja kao i izradu akcijskih planova i primjenu mjera za smanjenje onečišćenja zraka.

Ovaj bilateralni projekt između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske u vrijednosti od 150.000 eura provodio je nizozemski Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš. Glavni korisnik projekta je bio Zavod za zaštitu okoliša i prirode, a sudjelovali su i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Državni hidrometeorološki zavod, te Grad Zagreb.

Projekt se sastojao od tri glavne aktivnosti koje se odnose na izvršenje odredbi Direktive 2008/50/EZ o kakvoći okolnog zraka i čišćeg zraka za Europu:

•prijenos znanja o izvršavanju obveze propisane Odlukom Komisije 2004/461/EZ odnosno Upitnika za godišnje izvješćivanje o kakvoći zraka,

•procjena onečišćenja iz prirodnih izvora odnosno prekoračenja koja se mogu pripisati zimskom posipavanju cesta pijeskom ili solju,

•razmjena iskustva s Kraljevinom Nizozemskom o određivanju sadržaja i implementaciji akcijskih planova za kakvoću zraka.

Sve tri aktivnosti su uspješno provedene. Projekt je započeo u ožujku 2011. godine, a završio u listopadu 2012. godine.