Početna

Europski portal o industrijskim emisijama

Europski portal o industrijskim emisijama  predstavlja informacije o najvećim industrijskim kompleksima u Europi, ispuštanjima i prijenosima onečišćujućih tvari u sastavnice okoliša, prijenosu otpada kao i detaljnije podatke o unosu energije i emisijama za velike uređaje za loženje u državama članicama EU te u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Srbiji, Švicarskoj i Velikoj Britaniji. Portal pokriva preko 60.000 industrijskih lokacija iz 65 gospodarskih djelatnosti diljem Europe. Te su djelatnosti unutar sljedećih sektora:

 • Energija
 • Proizvodnja i obrada metala
 • Industrija minerala
 • Kemijska industrija
 • Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama
 • Proizvodnja i obrada papira i drva
 • Intenzivno stočarstvo i akvakultura
 • Proizvodnja iz sektora hrane i pića, i
 • Ostale aktivnost

Uključena je 91 onečišćujuća tvar. Spadaju u sljedećih sedam skupina:

 •     Staklenički plinovi
 •     Ostali plinovi
 •     Teški metali
 •     Pesticidi
 •     Klorirane organske tvari
 •     Ostale organske tvari
 •     Anorganske tvari

Od lipnja 2021. Europski portal industrijskih emisija zamijenio je europsku web stranicu Registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR). Podaci se mogu istraživati na mreži ili preuzeti u obliku setova podataka u cilju rada u softveru po vlastitom izboru.