Početna

Dan zaštite prirode i Međunarodni dan bioraznoilikosti

U Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir 22. svibnja 2024. prigodno je obilježen Dan zaštite prirode i Međunarodni dan bioraznoilikosti. Događaj namijenjen široj javnosti organizirala je Javna ustanova Priroda Grada Zagreba. Predstavljanjem svojih institucija, obilježavanje ovog dana su uveličale i druge javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, nevladine organizacije i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Svake godine 22. svibnja obilježava se Međunarodni dan bioraznolikosti. Taj dan su 1993. godine proglasili Ujedinjeni narodi kao spomen na usvajanje Konvencije o bioraznolikosti koja je potpisana na Konferenciji Ujedinjenih naroda održanoj 1992. godine u Rio de Janeiru. Glavni cilj obilježavanja je podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja bioraznolikosti koja je od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije, te je njeno očuvanje zajednička briga svih ljudi.

Hrvatska također vodi brigu o očuvanju bioraznolikosti i unaprjeđenju zaštite prirode, te je Odlukom Hrvatskog sabora 2003. godine odlučeno da se 22. svibanj obilježava i kao Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti je „Budi dio plana“. Tom temom želi se ukazati na važnost uključivanja svih dionika u aktivnosti provedbe „Globalnog okvira za bioraznolikost iz Kunming i Montreala“ čiji je cilj zaustavljanje uništavanja globalnih ekosustava i divljih vrsta.

Bioraznolikost predstavlja sveukupnost živih organizama, a uključuje raznolikost unutar i između vrsta te raznolikost životnih zajednica i ekosustava. Očuvana bioraznolikost omogućuje usluge ekosustava poput hrane, pitke vode, regulacije klime i sprječavanja poplava.

Broj poznatih vrsta i podvrsta u Hrvatskoj je gotovo 40.000, iako se pretpostavlja da je taj broj ipak znatno veći. Oko 3% od ukupnog broja poznatih vrsta čine endemi – vrste ograničene geografske rasprostranjenosti. Danas veliku prijetnju očuvanju bioraznolikosti predstavlja širenje invazivnih stranih vrsta koje imaju negativan utjecaj na bioraznolikost nekog područja te na autohtone vrste kao što je slatkovodna riba mekousna. Očuvanje ove vrste i poboljšanje stanja staništa u kojem živi, centralna je aktivnost projekta „Improve River LIFE“.

Sudjelovanjem i predstavljanjem našeg projekta na ovom događaju, pridonijeli smo obilježavanju Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti te edukaciji javnosti o važnosti uklanjanja umjetnih vodenih pregrada za potrebe poboljšaja stanja očuvanosti zavičajnih i ugroženih vrsta.