Početna

Stručne smjernice - Prometna infrastruktura

Stručne smjernice - Prometna infrastruktura

Ove stručne smjernice izrađene su u okviru Rezultata 2: Twinning light projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM). Projekt su zajednički proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt).

Smjernice za prometnu infrastrukturu temeljem više priručnika iz EU te prakse iz Austrije i drugih zemalja daju pregled utjecaja željezničke i cestovne infrastrukture na bioraznolikost te pregled različitih mjera ublažavanja. Pri tome je naglasak stavljen na skupine poput gmazova, vodozemaca i šišmiša na koje je do sada manje obraćana pažnja pri sagledavanju i ublažavanju utjecaja prometne infrastrukture. 

 

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Stručne smjernice - Prometna infrastruktura
Godina izdanja
2015
Izdavač
HAOP
Autori
HAOP
Broj stranica
48
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF