Početna

Priručnik za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM)

Priručnik za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) namijenjen je svim tijelima i osobama izravno ili neizravno povezanima s postupkom OPEM. Priručnik standardizira sadržaj studije ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te na taj način doprinosi njihovoj kvaliteti te većoj razumljivosti i za nositelje zahvata i nadležna tijela.  Uz to, priručnik sadrži preporuke o tome kako prepoznati koji zahvati podliježu postupku OPEM, a za koje zahvate postupak nije potreban. Priručnik može biti koristan svima koji imaju namjeru provesti zahvat, kako kod početnih razmatranja vjerojatnosti utjecaja na područja Natura 2000, tako i kod mogućih izmjena projektnog prijedloga na način da se izbjegne značajan utjecaj, čak i prije službene ocjene prihvatljivosti zahvata. Okviri u priručniku daju primjere EU prakse te predstavljaju ilustraciju, a ne neposrednu uputu.

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Priručnik za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM)
Godina izdanja
2016
Izdavač
HAOP
Autori
HAOP
Broj stranica
78
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF