Početna

Okoliš na dlanu I-2005.

Okoliš na dlanu je brošura okolišnih pokazatelja namijenjena široj javnosti koju Agencija svake godine izrađuje te predstavlja povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, 5. lipnja.

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Okoliš na dlanu I-2005.
Godina izdanja
2005
Izdavač
AZO
Autori
AZO
Broj stranica
26
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF