Početna

Analiza pritisaka i prijetnji u Parku prirode Medvednica

Analiza pritisaka i prijetnji u Parku prirode Medvednica

Analiza pritisaka i prijetnji u Parku prirode Medvednica je publikacija izrađena u suradnji s javnom ustanovom Park prirode Medvednica kao jedan od rezultata projekta - Izgradnja GIS sustava kao potpora definiranju pritisaka i prijetnji na prirodne vrijednosti.

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Analiza pritisaka i prijetnji u Parku prirode Medvednica
Godina izdanja
2015
Izdavač
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Autori
Matjaž Harmel, Ivica Skender, Tajana Ban Ćurić, Kristina Vugrek Petljak
Broj stranica
65
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF