Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Registar onečišćavanja okoliša
Godina izrade
2009
Status
Aktivno
Korištena tehnologija
.NET
Detaljnije informacije
Dostupnost
Dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Pristup je omogućen pomoću korisničkoga imena i zaporke koji se izdaju po ispunjavanju i provjeri Zahtjeva za izdavanjem korisničkog računa. Postoje dvije vrste korisničkih računa i nekoliko razina dostupnosti: 1. Korisnički račun koji se dodjeljuje odobravanjem on-line ispunjenog zahtjeva. Ovaj tip namijenjen je obveznicima dostave podataka za unos podataka u bazu i takvi korisnici imaju uvid samo u svoj korisnički račun i svoje podatke. 2. Korisnički račun koji se izdaje po odobrenju zahtjeva od strane HAOP-a. Ovaj je tip namijenjen pregledu i pretraživanju podataka primjerice ministarstvima, nadležnim tijelima u županijama i Gradu Zagrebu, FZOEU, ostalim državnim tijelima, korisnicima projekata i slično. Registar pruža mogućnost pretraživanja po različitim kriterijimakao i upotrebu prethodno definiranih izvješća.
Sadržaj

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Baza sadrži podatke 4 800 operatera i 10 600 organizacijskih jedinica od 2008. do 2014. kalendarske godine.

Pravna osnova
Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)
Podaci
Podaci obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu.
Ciljani korisnici
Obveznici dostave podataka, ministarstva, nadležna tijela županija, inspekcijske službe, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, stručna i šira javnost.
Kontakt osoba