Početna

Geobaština Republike Hrvatske

Na relativno maloj površini Republike Hrvatske mogu se izdvojiti brojni vrijedni geolokaliteti koji predstavljaju njezinu geobaštinu.  

Začecima inventarizacije značajnih i vrijednih geolokaliteta mogla bi se smatrati 1999. godina kada  Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša započinje s program „Inventarizacija geolokaliteta/geoparkova - lista i baza podataka“. Tim programom obrađeno je 12 lokaliteta od kojih su četiri bila zaštićena. Daljnja inicijativa za inventarizacijom vrijedne geobaštite pokrenuta je 2006. godine od strane Hrvatkog geološkog društva te se započelo s  izradom publikacije „Impresija kamenom“. Inventarizacijom za potrebe ove publikacije registrirano je 106 vrijedna geolokaliteta. Na žalost, spletom okolnosti, publikacija nikad nije ugledala svjetlo dana. 

Od početka rada Državnog zavoda za zaštitu prirode (kasnije Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode) do danas vrednovano je 7 lokaliteta isključivo zbog vrijedne geobaštine te je izrađeno još 6 podloga u kojima je izdvojena i vrednovana georaznolikost. 

LokalitetKategorijaPodlogaZaštićeno
CrnikaSpomenik prirode
geološko-paleontološki
2005, 2012 -
Fosili dinosauraZaštićeni fosil2007
(izmjene 2008, 2009, 2013, 2014,2019)
 - 
Jama Vrtare maleSpomenik prirode
paleontološki
2009
(izmjene 2012)
 - 
Kanjoni PljuskareSpomenik prirode
paleontološki
2011 - 
Kamene kugle iz Općine PojezerjeZaštićeni mineral20112011
Špilja u kamenolomu Tounj i špilja TounjčicaSpomenik prirode
 geomorfološki
2012 
Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru

Spomenik prirode
geološki

2014, 20162017
Moslavačka goraRegionalni park2006, 20102011
Baraćeve špiljeZnačajni krajobraz20152016
Mura - DravaRegionalni park2009, 20102011
DinaraPark prirode2013 - 
Hrvatsko zagorjeRegionalni park2013 -
Risovac-GrabovačaZnačajni krajobraz20172020 


Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18,14/19,127/19) i Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode (NN 72/17) napokon je prepoznata potreba za inventarizacijom, vrednovanjem i izradom baze podataka vrijedne geobaštine. 

 

Izvor podataka:

Zwicker, G., Žeger Pleše, I., Zupan, I.(2008): Zaštićena geobaština Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
HGD  - http://www.geologija.hr/hr/
HAOP (2017): Interna baza podataka, Zagreb
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18,14/19,127/19)
Hrvatski Sabor (2017): Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017 do 2025 (NN 72/17)