Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO)

Godina izrade
2017
Status
Aktivno
Korištena tehnologija
Java/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Pristup je javan. Pruža mogućnost pretraživanja po različitim kriterijima i filterima.
Sadržaj

Obrađeni podaci baze ROO koji su prikupljeni u bazu ROO, od 2014. nadalje. Prikazuje pretrage, pokazatelje i statističke obrade podataka obveznika E-PRTR-a, za onečišćujuće tvari i grupe onečišćujućih tvari te otpad (opasni i neopasni). Također sadrži i link na Preglednik registra onečišćavanja okoliša (ROO) te druge korisne linkove.

Pravna osnova
Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008); Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 87/15).
Podaci
Hrvatski nacionalni portal ROO (2016.) predstavlja novu, nastavnu verziju Hrvatskog nacionalnog portala ROO (2012.) te sadrži odabrane podatke iz baze ROO od 2014. godine nadalje. Nastao je kao rezultat projekta: „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ - CRP EPR. Portal je dostupan na četiri jezika: hrvatskom, engleskom, njemačkom i francuskom.
Ciljani korisnici
Javnost, državne, javne, znanstvene i stručne institucije, obveznici i nadležna tijela (županije i Grad Zagreb) ROO
Kontakt osoba