Početna

Plan razvoja programa Diverterra

U sklopu razvoja programa "Diverterra" nabavili smo šest VR naočala (VR - virtual reality ili virtualna stvarnost) kroz koje se može doživjeti 11 odabranih zaštićenih područja u Hrvatskoj u 10 kratkih videa. Video sadržaj tematski je usklađen s  ekosustavima koji su kroz izložbu pokriveni te je snimljeno sljedeće:

1. Krško-planinski ekosustavi- Kanjon “Vela Draga” – geomorfološki spomenik prirode (Park prirode Učka), kanjon Mala Paklenica (Nacionalni park Paklenica) i Kanjon Kamačnik i Vražji prolaz i Zeleni vir  - značajni krajobrazi (Javna ustanova “Priroda”  Primorsko-goranska županija)

2. Podzemlje- Modič špilja- geomorfološki spomenik prirode (Javna ustanova “Natura Jadera” - Zadarska županija)

3. Šumski ekosustav-Šuma Dundo na Rabu - posebni rezervat šumske vegetacije (Javna ustanova “Priroda” Primorsko-goranska županija)

4. Podmorje-  Podvodna staza Verige (Nacionalni park Brijuni)

5. Slatkovodni ekosustavi- Poplavna područja - Park prirode Kopački rit i Park prirode Lonjsko polje

6. Vrste i staništa- Staza orhideja na Strahinjčici (Javna ustanova "Zagorje zeleno" Krapinsko-zagorska županija) i Eko centar Beli (Javna ustanova “Priroda”Primorsko-goranska županija)

Za potrebe programa osmišljen je i hologram o kruženju vode u prirodi i njezinoj važnosti za sva živa bića. U planu je nabava i druge didaktičke opreme kako bi sadržaj svake godine bio bogatiji i raznolik s ciljem poticanja mladih naraštaja da usvoje važnost zaštite prirode i zavole učenje.

 

Oculus set paket.jpg

 

Oculus set.jpg

Slike 1. i 2. VR naočale i dva kontrolera pomoću kojih se odabire pristup željenim snimkama

Diverterra hologram_0.jpg

Slika 3. hologram Diverterra

hologram01.jpg

Slike 4. i 5. hologram o kruženju vode u prirodi

hologram02.jpg