Početna
Novosti
Novosti

VIDEO: Studijsko putovanje djelatnika MINOGOR-a i Hrvatskih voda u Irskoj

Djelatnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda bili su na studijskom putovanju u Irskoj od 23. do 28. svibnja 2022. godine gdje su razmjenjivali iskustva s kolegama iz sektora vodnog gospodarstva i zaštite prirode vezano uz primjenu mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava prilikom provedbe radova redovnog održavanja vodotoka. Domaćin je bila irska institucija odgovorna za upravljanje vodama i radove održavanja vodotoka s ciljem zaštite od štetnog djelovanja voda – Office of Public Works (OPW).

Na poveznici možete pogledati sažetke studijskog putovanja u Irskoj.

Slika1.png

Slika 1 Pozdravni govor Marije Sabolić (Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)

Polaznicima su organizirane radionice i treninzi te obilasci odabranih lokacija gdje se provode radovi održavanja vodotoka uz primjenu mjera očuvanja slatkovodnih staništa i vrsta vezanih uz njih, unutar nekoliko okruga između gradova Trim i Portlaoise. Djelatnici MINGOR-a i Hrvatskih voda prisustvovali su demonstracijama provedbe radova uklanjanja mulja i nanosa te vegetacije iz korita vodotoka na terenu (slika 3 i 4).

 

Slika 2.png

Slika 2 Prikaz vodotoka (pritoka rijeke Boyne) na kojem se provodi rad uklanjanja nanosa (mulja)– prikazan je primjer

dobre prakse izmuljivanja vodotoka, uz izbjegavanje oštećivanja pokosa i obala te obalne vegetacije. Mulj se odlaže

uz vodotok, izvan dosega velikih voda ako vlasnik zemljišta to dopušta. Mulj se odmah nakon vađenja pregledava te

se žive jedinke riba i drugih makroskopskih životinja vraćaju u vodotok

 

Tijekom terenskih obilazaka sudionici studijskog putovanja upoznati su s načinom izvođenja radova u skladu sa smjernicama okolišno prihvatljivog održavanja vodotoka u Irskoj te primjerima dobre prakse restauracije staništa važnih za mrijest i migraciju ribljih vrsta. Također, kroz predstavljanje nekoliko projekata koje OPW provodi s partnerima istaknut je značaj kvalitetne suradnje između sektora vodnog gospodarstva i sektora zaštite prirode.

 

Slika 3.png

Slika 3 Uklanjanje listinca i sedimenta iz vodotoka

Studijsko putovanje sudionicima je dalo uvid u nova rješenja vezana uz sustav donošenja, ocjene i provedbe radova održavanja vodotoka te načine primjene i praćenja mjera očuvanja slatkovodnih vrsta i staništa, kao što je baza prostornih podataka i sustav interne revizije. Studijsko putovanje označilo je početak suradnje nacionalnih institucija sektora zaštite prirode i vodnog gospodarstva s institucijom domaćina u Irskoj te njihovim partnerima na mnogobrojnim projektima, što osim prijenosa znanja i iskustva može dugoročno doprinijeti i provedbi i unaprjeđenju učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava u obje zemlje.

 

Slika 5.png

Slika 4 Zajednička fotografija sudionika studijskog putovanja