Početna
Novosti
Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova KK.06.5.1.03.0001, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. U sklopu projekta predviđen je razvoj i provođenje programa praćenja stanja očuvanosti što uključuje izradu dokumenata koji opisuju proces praćenja stanja za pojedine vrste ili staništa unutar biogeografske regije, uključujući metodologiju terenskog prikupljanja i analize podataka za način procjene stanja očuvanosti. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu postupaka javne nabave pod nazivom „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, grupa predmeta nabave:

  • Grupa 3: „Usluga izrade i razvoja programa praćenja za ptice s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj

 

poziva zainteresirane gospodarske subjekte

11. listopada 2021. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati

 

da se pridruže savjetovanju koje će se održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mingor.hr  te će im biti poslana poveznica za spajanje.